คุณสามารถดาวน์โหลด ED export X Application
สำหรับสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS